posg

Wszczęcie naboru uzasadnione jest szczególną sytuacją na wschodniej granicy RP trwającą od 2021 r., spowodowaną wzmożonym napływem migrantów, co wymaga od Straży Granicznej podjęcia działań zmierzających do zasilenia szeregów formacji nowymi funkcjonariuszami.

węgiel

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że do dnia 30.12.2022r. można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na rok 2022.

rolnicy

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom naszych lokalnych producentów przygotowało specjalną ofertę stanowisk handlowych na Targowisku

zima

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przekazuje Informację o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2022 / 2023

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniu 17.10.2022 roku.

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego opadami śniegu oraz śliskością zimową. W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych utrzymanie standardów docelowych może okazać się nie wykonalne i powodować drożność jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek.

akademia samorządu

Zapraszamy młodzież Państwa Gminy/Powiatu do udziału w kolejnej edycji Projektu Akademia Samorządu. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy oraz budowanie relacji uczestników z instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (decydentami) w odniesieniu do gospodarki, samorządu, edukacji, kultury oraz sportu i kultury fizycznej w mediach, samorządzie oraz polityce.