logo ug

Zarządzenie nr 578/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28 lipca 2023 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków  na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w zw. § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwały Nr XXXIV/279/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, zarządzam co następuje:

 

  • 1. 1. Gmina Hajnówka ogłasza nabór wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  1. Wzór wniosku obowiązującego w naborze stanowi załącznik do Zarządzenia.
  • 2. 1. Zakres dotacji samorządowej na nakłady niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, określone zostały w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.
  1. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.
  • 3. Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.
  • 4. 1. Złożone wnioski zostaną poddane analizie przez powołaną w tym celu komisję.
  1. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w ramach programu do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Gminę.
  • 5.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Hajnówka.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Hajnówka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Hajnówka

 

pcpr

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ( Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M.P., poz.1259) zgodnie z działaniem 3.1.1 i 3.1.2  przedstawia INFORMATOR BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE POWIAT HAJNOWSKI VII 2023 - do pobrania

alarm

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Z poważaniem

Dyżurny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Dariusz Czajkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 85 74 39 535

pttk

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Szkolenie znakarzy szlaków turystycznych PTTK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) a nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy wolontariatu z oddziałem PTTK w ramach, której znakarz będzie pracował 20 godzin przy działaniach związanych z administrowaniem szlakami prowadzonymi przez oddział PTTK.

Znakarzem może zostać członek PTTK, który ukończył 18 lat, posiada odznakę OTP w stopniu małym srebrnym, odznacza się znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień oraz posiada rekomendację administrującego szlakami Oddziału PTTK. Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK znajduje się na stronie https://ktpzg.pttk.pl w zakładce – szlaki.

Niezbędne dokumenty: zgłoszenie na kurs, rekomendację oddziału PTTK oraz umowę wolontariatu z oddziałem, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2023 r.

Informacje o darmowym kursie i niezbędne pliki do pobrania znajdują się tutaj:
https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/767-kurs-znakarza-szlakow-turystycznych.html

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs.

O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnik zostanie powiadomiony oddzielnym mailem. Liczba miejsc jest ograniczona do 35 osób.

Na kurs przywozimy oryginały dokumentów:
1. Rekomendacja oddziału
2. Umowa wolontariatu z oddziałem
3. Zgłoszenie kandydata

ngo

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.