logo niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) mogą załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Hajnówka za pośrednictwem pracowników sekretariatu lub pracownika merytorycznego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z:

  • podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy pracownika urzędu osoba niepełnosprawna może użyć telefonu umieszczonego w holu przy schodach wejściowych do budynku urzędu.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy znającego język migowy, wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza. Zgłoszenia mogą dokonać uprawnione osoby niepełnosprawne na co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą.